Tầm nhìn

31/05/2017 10:01 AM - 1.157 lượt xem

Đào tạo nghề có vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt đối với phát triển nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tang thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh sự hợp tác là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt đòi hỏi người lao động phải có năng lực, trình độ để làm chủ khoa học, kỹ thuật, máy móc thiết bị hiện đại. Chính vì vậy công tác dạy nghề đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Được thành lập ngày 15/11/1974 với tên gọi ban đầu là Trường công nhân kỹ thuật Cơ khí I, thuộc Sở Lao động TBXH Hà Nội. Hiện nay, Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội hiện có 71 CB –CNV – giáo viên, trong đó 50 giáo viên đạt chuẩn trình độ Đại học, 15 thạc sỹ và hiện có 9 người đang theo học Cao học. Năm học 2016 – 2017, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề của nhà trường đạt 98,2%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hệ THPT đạt 98,5%. Trong số các em đã ra trường thì có tới trên 80% học sinh có việc làm ổn định. Năm học 2017 – 2018 nhà trường đã tuyển sinh 970 em học sinh khóa 40 vượt chỉ tiêu thành phố giao, tổng số học sinh toàn trường là 2540 em.

Xây dựng nhà trường có uy tín, chất lượng; là trung tâm văn hóa giáo dục của địa phương; Là nơi cha mẹ học sinh luôn tin tưởng lựa chọn để con em mình học tập, rèn luyện; Là nơi đào tạo học sinh thành những con người sống có trách nhiệm, lòng nhân ái, hòa nhập tốt trong cộng đồng và luôn có khát vọng vươn lên phát huy truyền thống hiếu học; Là nơi giáo viên luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công với khát vọng được cống hiến.