Sứ mệnh và phương châm

31/05/2017 10:02 AM - 1.143 lượt xem

Đào tạo nghề có vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt đối với phát triển nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tang thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh sự hợp tác là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt đòi hỏi người lao động phải có năng lực, trình độ để làm chủ khoa học, kỹ thuật, máy móc thiết bị hiện đại. Chính vì vậy công tác dạy nghề đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Được thành lập ngày 15/11/1974 với tên gọi ban đầu là Trường công nhân kỹ thuật Cơ khí I, thuộc Sở Lao động TBXH Hà Nội. Hiện nay, Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội hiện có 71 CB –CNV – giáo viên, trong đó 50 giáo viên đạt chuẩn trình độ Đại học, 15 thạc sỹ và hiện có 9 người đang theo học Cao học. Năm học 2016 – 2017, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hệ trung cấp nghề của nhà trường đạt 98,2%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hệ THPT đạt 98,5%. Trong số các em đã ra trường thì có tới trên 80% học sinh có việc làm ổn định. Năm học 2017 – 2018 nhà trường đã tuyển sinh 970 em học sinh khóa 40 vượt chỉ tiêu thành phố giao, tổng số học sinh toàn trường là 2540 em.

Sứ mệnh: Xây dựng môi trường học tập thân thiện, nền nếp, kỷ cương, chất lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất, khả năng sáng tạo của bản thân, biết ứng xử văn hóa, giao tiếp văn minh lịch sự và thích ứng với sự phát triển của xã hội để trở thành những công dân tốt.

Phương châm hành động: Chất lượng giáo dục ngày càng cao là uy tín, danh dự và thương hiệu của nhà trường.

SỨ MỆNH CỦA HỌC SINH VÀ CB,GV,NV NHÀ TRƯỜNG

      1. Sứ mệnh của học sinh: Học sinh Trường Trung cấp Cơ khí I Hà Nội sẽ “Học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan - Vui chơi lành mạnh”.

     2. Sứ mệnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên: Cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Trung cấp Cơ khí I Hà Nội sẽ: “Tự giác - Tự chủ - Tự trọng - Tự tin - Tự bồi dưỡng”.